• výkopy základových pásů, bazénů, šachet a septiků
  • příprava podloží pod zámkovou dlažbu
  • výkopy veškerých inženýrských sítí, vody, plynu a kanalizace
  • úpravy a modelace terénů (zahrad)
  • převoz a nakládka veškerého stavebního materiálu (zeminy, štěrku a veškerého sypkého materiálu)
  • demolice
  • výroba betonových směsí
  • manipulace s paletovými vidlemi